top of page
ABOUT
yaron horovitz portrait 1.jpg

עורך דין ירון הורוויץ שימש כ-20 שנה כשותף במשרד עורכי הדין נשיץ ברנדס אמיר, ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל. במהלך שנות עבודתו התרכז בתחומי הליטיגציה המסחרית ודיני העבודה והשתלם במקביל גם בגישור, בין היתר בקורס של לשכת עורכי הדין.

כיום עורך דין הורוויץ פעיל כמגשר בתחומי הפעילות בהן עסק לעומק כעורך דין - מגשר בתיקים מסחריים ובתיקי עבודה.

אודות

SERVICES

תחומי הגישור

דיני עבודה.png

תחום דיני העבודה

,גישור בסכסוכי עבודה של יחידים

 סכסוכים קיבוציים והגבלת

עיסוק פיטורים 

מסחרי.png

התחום המסחרי

גישור בסכסוכים במגוון נושאים מסחריים

 כגון חוזים, חברות 

וקניין רוחני

אני מאמין

דווקא מתוך הפרספקטיבה של שנים רבות של לימוד ופרקטיקה משפטית, נראית גם המגבלה של המשפטנות המובהקת בפתרון סכסוכים. לצד מרכיבים כלכליים ומשפטיים, שיכולים להיות מורכבים ומאתגרים, מרבית הסכסוכים נושאים מטען אישי-רגשי של בעלי הדין, ואף של באי כוחם.

סיכויו של גישור להצליח עולים בהרבה אם נשים לב, ואפילו דגש, על ההתייחסות למטענים האישיים-רגשיים של הצדדים.

גישור מוצלח הוא כזה שבסיומו נחתם הסכם, ומוצלח עוד יותר אם יצאו הצדדים שבעי רצון או לפחות בתחושת הקלה. לשם אלה בוודאי נדרש המגשר להתמודד עם מסכת עובדתית נפתלת וטענות משפטיות מורכבות.

אולם, התמודדות לא פחות פשוטה, שהיא לעתים המכרעת, היא ההתמודדות עם המערך האישי והרגשי של כל הצדדים לגישור.

עו"ד ירון הורוויץ מביא מכישוריו ומניסיונו העשיר את השילוב הנדרש בדיוק להתמודדויות אלו.

CONTACT
bottom of page